i Allerød

Seneste indlæg

Info

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

Stiftet 19. maj 1980.

 

I efteråret 1979 satte en kreds af borgere sig sammen, for at starte en haveforeningen i Allerød. De kontaktede kommunen for at få et stykke jord stillet til rådighed til nyttehaver, kommunen var velvillig indstillet til projektet. I det tidlige forår 1980 indkaldes til et møde om projektet, hvor der blev der trukket lod om haverne.

Da haverne er nyttehaver må der ikke overnattes i skurene.

Den første udstykning gik kun til have 23, senere blev arealet udvidet af 2 gange ud mod Børstingerød Mose. I 1988 skulle Allerød Kommune bruge den vestlige del af haveforeningen til en kommende udvidelse af renseanlægget, istedet for fik vi arealet mod nord stillet til rådighed

Administration

Allerød Kommune administrerede haveforeningen indtil efteråret 1983, hvor vi selv overtog dette store arbejde.

Foreningen lejer jorden af Allerød Kommune, derfor skal alle henvendelser om haveforeningen rettes til bestyrelsen. Haveforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Den årlige generalforsamling afholdes i januar måned, forslag til beslutning på generalforsamlingen skal indgives senest 7 dage før.

Medlemmerne betaler havelejen i slutningen af februar måned, haveforeningen afregner med Allerød Kommune og Lillerød Andels Vandværk Hvis et medlem ønsker at opføre et skur på sit havelod, skal der indsendes en skitse over huset og placering på grunden, samt betales et depositum på 500 kr.

Bestyrelsen kan indkalde til en arbejdsdag, hvor alle har pligt til at møde.

På denne dag bliver der normalt ryddet op på fællesarealerne, repareret veje m.m. Der afholdes som regel Sct. Hansbål på plænen ved flagstangen, der opstilles en stor grill hvorpå man kan tilberede det medbragte kød.

Affald.

For at holde området pænt, skal affaldet sorteres og henlægges på de rette steder. Det vil koste foreningen omkring 20.000 kr. om året at få affaldet fjernet, hvis dette ikke sorteret.

Stenene lægges på de afmærkede steder, større sten bedes lagt for sig. Betonfliser og betonrester skal køres ud på Genbrugspladsen. Disse kan herefter benyttes til udbedring af større huller i vejene.

Planteaffald kan med fordel omdannes til kompost, hvorefter det kan benyttes som jordforbedringsmiddel. Hvis man ikke ønsker en kompostbeholder, kan planteaffaldet deponere på de afmærkede steder. Alt brændbart affald skal lægges på bålpladsen hvor det senere kan brændes af.

Plastic, trykimprægneret træ, malet træ, metalaffald, flasker, olie affald og malingrester, må ikke lægges på bålpladsen, men afleveres på kommunens Genbrugsplads.

Medlemmerne skal renholde stier og veje, der grænser op til haven. Der må ikke lægges sten på gangstierne, da dette ødelægger plæneklipperen.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Abonner på blog

Indtast din e-mail adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg.

Join 85 other subscribers

View Desktop Site